تشکل های استانی
تشکل های استان یزد
تشکل های استانی
 • تشکل های استانی

  معاونت استانها و تشکل‌ های اتاق ایران بر اساس ضوابط مربوطه و مأموریت‌ های ذاتی و ماهیتی که به موجب ماده ۵ قانون اتاق و ماده ۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌ و کار بر عهده اتاق آن گذاشته شده است، مسئول ساماندهی به تشکل‌های اقتصادی است و به تبع این امر از سال‌های گذشته با اجرای پروژه مدل‌ سازی تشکل‌ها، سازماندهی و شبکه‌ سازی آن‌ها تحقق این مهم را از جنبه‌های مختلف از جمله حمایت‌ های مالی و رفع خلاء های آموزشی با انجام نیازسنجی‌ های مکرر و برگزاری سمینارهای مربوطه در دستور کار قرار داده است.

  در راستای طرح ساماندهی تشکل‌های اقتصادی، تأسیس انجمن‌ های ملی و فدراسیون‌ها و تجمیع تشکل‌ها در این تشکل‌های بالادستی در دستور کار قرار گرفته و بر همین اساس با هماهنگی‌ها و اقدامات صورت گرفته در سال گذشته، فدراسیون‌های متعددی از جمله فدراسیون اقتصاد سلامت، فدراسیون حمل‌ و نقل و لجستیک ایران، فدراسیون واردات ایران، فدراسیون صنعت آب ایران و فدراسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران در اتاق ایران تأسیس و سازماندهی شدند.

  در راستای خدمات‌دهی بیشتر و مناسب‌تر به اعضا در سال گذشته سه بخش جدید به این معاونت افزوده شد تا کارهای اجرای به شکل مشخص‌تر و تخصصی‌تری انجام شود:

  • بخش نمایشگاهی و همایش در معاونت
  • میز خبری در معاونت تشکل ها
  • بخش فناوری اطلاعات در این معاونت