شورای عالی نظارت هیات نمایندگان اتاق ایران هیات رئیسه رئیس دبیرکل حسابرسی داخلی مشاوران مدیرکل حوزه ریاست مرکز داوری مرکز پژوهشی و آموزشی جامعه نیکوکاری ابرار ایکریک/اکو کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی ICC روابط عمومی رئیس مرکز نوآوری و شتابدهی صادرات مدیریت فاوا رئیس مرکز بهبود کسب و کار رئیس مرکز پژوهش ها مدیر طرح، برنامه ریزی و پایش معاونت حقوقی و امور مجلس مدیریت امور مجلس مدیریت امور حقوقی معاونت امور استان ها و تشکل ها مدیریت امور استان ها مدیریت امور تشکل ها مدیریت امور هیات نمایندگان معاونت کمیسیون ها، مجامع و شوراها امور کمیسیون های تخصصی امور مجامع و شوراهای حاکمیتی امور بیمه، مالیات، تامین مالی و گمرک معاونت پشتیبانی مدیریت اداری و منابع انسانی مدیریت امور مالی مدیریت تشریفات مدیریت طرح های ساختمانی مدیریت کارنه تیر معاونت امور بین الملل اداره آسیا و اقیانوسیه اداره عربی و آفریقا اداره اروپا اداره آمریکا دبیرخانه اتاق ها و کمیته های مشترک بازرگانی