Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
الویت های همکاری اقتصادی-تجاری با آلمان

گزارش “الویت های همکاری اقتصادی-تجاری با آلمان” به درخواست معاونت اقتصادی اتاق در آذر ماه 1394 تهیه گردید. این گزارش مبتنی بر چهار فصل می باشد. در فصل اول، نگاهی اجمالی به اقتصاد آلمان با توجه به شاخص های عمده اقتصادی (تولید ناخالص داخلی، ارزش افزوده بخش ها و …)، شاخص رقابت پذیری، و نکات برجسته این کشور بر اساس گزارش Scoreboard علم، تکنولوژی و صنعت سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در سال 2015 صورت گرفته است.
 در فصل دوم، به بخش های اقتصادی دارای پتانسیل آلمان در سطح بین المللی، بر اساس شاخص مزیت رقابتی آشکار شده پرداخته شده است. این بخش ها شامل سفر، گردشگری و هتلداری، لجستیک و حمل و نقل، مخابرات، چاپ، هوافضا، تجارت الکترونیک، بازار خرده فروشی، تحقیق و توسعه، نانوتکنولوژی، فناوری های برهم زننده و نوآوری بوده است.
 در فصل سوم، شرکت های بزرگ و مطرح در رتبه بندی شرکت های بزرگ دنیا از نظر ارزش بورسی و میزان فروش، بر اساس سایت های Fortune یا Forbes فهرست شده اند. در فصل آخر، ابتدا الویت  های سرمایه گذاری ایران بر اساس فهرست وزارت سمت در شهریور 94 عنوان و سپس بخش های مزیت دار آلمان بر اساس آنچه گفته شد استخراج گردیده است، سپس ترکیب الویت های کشور و مزیت های آلمان صورت گرفته و پیشنهاداتی عرضه شده است.

 
استفاده مطالب این بروشور بدون دخل و تصرف و با ذکر منبع بلا مانع می باشد.

اطلاعات تکمیلی

موضوع:
اولویت های همکاری اقتصادی