Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
طرح شاخص مدیران خرید( PMI)- اسفند 1399

شامخ کل اقتصاد- دوره هجدهم

شامخ کل اقتصاد (53/74) نسبت به بهمن ماه(53.73) اندکی افزایش داشته و بالاترین رکورد را از ابتدای شروع طرح در کل اقتصاد، ثبت کرده‌است.

شاخص میزان فعالیت‌های کسب وکار (56.71) نسبت به دی ماه (50.01) افزایش قابل توجهی داشته است. این شاخص در تمامی بخش­های کشاورزی، خدمات، صنعت و ساختمان، بهبود نسبت به بهمن­ماه را نشان می‌دهد.
شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان (55.52) اندکی نسبت به بهمن ماه (53.43)، افزایش داشته و این شاخص نیز بیشترین میزان خود را از ابتدای شروع طرح ثبت کرده‌است. بخش صنعت در میان سایر بخش‌ها بیشترین مقدار افزایش این شاخص را داشته‌است.
شاخص میزان فروش کالاها یا خدمات (60.30) نسبت به بهمن ماه (53.72) نیز افزایش قابل توجهی داشته‌است و بیشترین مقدار خود را به ثبت رسانده‌است

شامخ صنعت – دوره سی ام

شاخص مدیران خرید صنعت در اسفند29/57 بوده است که کماکان نشان دهنده رونق در اکثر فعالیت‌های صنعتی است. هرچند عدد شاخص نسبت به بهمن­ماه (34/58) اندکی کاهش داشته است ولی در اسفندماه، همه زیرشاخص‌های اصلی شامخ صنعت به غیر از موجودی مواداولیه خریداری‌شده عدد بالای 50 را ثبت کرده‌اند.
شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان (18/62) طی 10ماه گذشته از اردیبهشت ماه سال 1399بالاترین مقدار خود را ثبت کرده‌است. افزایش تقاضا باتوجه به افزایش میزان صادرات هم ناشی از تقاضای داخلی و هم خارجی است.
شاخص میزان صادرات کالا (66/52) نسبت به ماه قبل افزایش داشته‌است و میزان شاخص صادرات محصولات صنعتی طی 30 ماه گذشته از ابتدای شروع طرح بیشترین مقدار خود را به ثبت رسانده‌است و برای دومین ماه پیاپی بیشتر از 50 شده‌است .