Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
طرح شاخص مدیران خرید( PMI)- مرداد 1400

شامخ کل اقتصاد دوره بیست و سوم

 شاخص مدیران خرید کل اقتصاد در مرداد ماه 46.59 به دست آمده‌است که نسبت به تیرماه (۴۴.۶۲) با شیب ملایم تری کاهش داشته‌است. در مرداد ماه عدد همه زیرشاخص‌های اصلی به غیر از انجام و تحویل سفارشات و میزان استخدام و بکارگیری نیروی انسانی زیر۵۰ بوده‌است.

 شاخص میزان فعالیت‌های کسب وکار در مرداد ماه (۴۰.۴۱) نسبت به تیر ماه با شدت بیشتری کاهش داشته‌است و به یکی از کمترین مقادیر خود از ابتدای شروع طرح طی ۲۳ ماه اخیر(به غیر از فروردین هرسال و اسفند ۹۸) رسیده‌است.

 شاخص قیمت خرید مواد اولیه یا لوازم خریداری شده (۸۰.۷۵) همچنان با شدت زیاد در حال افزایش است و بیشترین شدت افزایش در بخش ساختمان بوده‌است. براساس آخرین اطلاعات مرکز آمار ایران از شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی در مرداد ماه عدد شاخص کل برای خانوارهای کشور به 337.8 رسید که نسبت به ماه قبل3.2 درصد افزایش نشان میدهد.

 شاخص میزان فروش کالاها و خدمات در مردادماه (۴۰.۰۱) طی ۲۱ماه گذشته (به غیر از فروردین هرسال و اسفند ۹۸) به شدت کاهش یافته و به کمترین مقادیر خود رسیده‌است.

شامخ صنعت دوره سی‌ و پنجم

 شاخص مدیران خرید صنعت در مرداد ۴۵.۲۴ به‌دست آمده‌است و همچنان روند کاهشی در بخش صنعت وجود دارد اما کاهش آن نسبت به تیر ماه اندکی ملایم تر است. در بین زیرشاخص‌های اصلی شاخص صنعت فقط سرعت انجام وتحویل سفارش و میزان استخدام و بکارگیری نیروی انسانی عدد بالای ۵۰ را به ثبت رسانده و سایر زیرشاخص‌ها زیر ۵0 بوده‌اند و در این میان مقدار تولید محصولات کمترین مقدار را داشته‌است.

 شاخص مقدار تولید محصولات در مرداد (40.26) همچنان کاهشی و با شدت بیشتر نسبت به تیر ماه کاهش داشته‌است و طی 31 ماه گذشته از بهمن 97 (به جز فروردین هر سال و اسفند۹۸) کمترین مقدار خود را به ثبت رسانده‌است. به عقیده فعالان اقتصادی تعطیلات ناشی از موج پنجم شیوع کرونا عامل اصلی این کاهش بوده‌است.

شاخص موجودی مواد اولیه در مرداد (۴۲.18) مانند ماه قبل همچنان روند کاهشی داشته‌است و به کمترین مقدار خود طی 10 ماه اخیر رسیده‌است. افزایش شدید قیمت مواد اولیه و نوسانات نرخ ارز، باعث شده تا بنگاه‌ها با کمبود مواد اولیه در بخش صنعت مواجه شوند

اطلاعات تکمیلی

موضوع: