Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
طرح شاخص مدیران خرید (PMI) مهر 1400

شامخ کل اقتصاد دوره بیست و پنجم

 شاخص مدیران خرید کل اقتصاد در مهر ماه برای کل اقتصاد 54.76 به دست آمده‌است و این شاخص نسبت به ماه قبل با شدت کمتری رشد داشته‌است. در این ماه به جز شاخص موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده و میزان استخدام و بکارگیری نیروی انسانی، سایر مؤلفه‌های اصلی بالاتر از 50 ثبت شده‌اند.

 شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان (55.16) در مهر ماه با شدت رشد کمتری نسبت به شهریور افزایش داشته‌است. اگرچه این شاخص در بخش صنعت کاهشی بوده، اما در دوبخش دیگر با افزایش همراه بوده‌است.

 شاخص موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری‌شده (49.98) در مهرماه اندکی کاهش داشته‌است. این شاخص به دلیل افزایش قیمت‌ها و نرخ ارز با شدت بیشتری در دو بخش صنعت و ساختمان کاهش داشته‌است.

 شاخص میزان استخدام و بکارگیری نیروی انسانی (47.84) نسبت به شهریور ماه کاهش داشته و به کمترین مقدار خود طی 11ماهه اخیر از آبان 99 رسیده‌است‌.

 شاخص قیمت خرید مواد اولیه یا لوازم خریداری شده (83.52) همچنان با شدت زیاد در حال افزایش است و به بیشترین مقدار خود طی 12 ماه اخیر از مهر 99 رسیده‌است.

شاخص قیمت محصولات تولیدشده یا خدمات در مهر ماه (63.55) به بیشترین مقدار خود طی 6ماه اخیر رسیده‌است.

شامخ صنعت دوره سی‌ و هفتم

 شاخص مدیران خرید صنعت در مهر ماه عدد 50.83 به‌دست آمده‌است. به اعتقاد اکثر فعالان بخش صنعت وضعیت تاحدودی مشابه ماه قبل ‌است. در بین زیرشاخص‌های اصلی شاخص صنعت، شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان و شاخص موجودی مواد اولیه عدد زیر 50 را به ثبت رسانده و سایر زیرشاخص‌های اصلی بالای 50 بوده‌اند.

 شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان در مهر ماه (45.22) نسبت به ماه قبل روند بسیار کاهشی داشته‌است.

 شاخص موجودی مواد اولیه در مهر ماه (44.52) برای پنجمین ماه پیاپی روند کاهشی داشته‌است و با شدت بیشتری نسبت به ماه قبل کاهش داشته‌است. افزایش شدید قیمت مواد اولیه و نرخ ارز، دلیل اصلی کمبود مواد اولیه در بخش صنعت است.

 شاخص میزان صادرات کالا (43.57) در مهر ماه کاهش داشته و طی 6 ماه اخیر به کمترین مقدار خود رسیده‌است.

شاخص میزان فروش محصولات در مهر ماه (46.53) روند کاهشی پیدا کرده‌است. کاهش تقاضای مشتریان به دلیل کاهش قدرت خرید، یکی از دلایل اصلی این کاهش در فروش است.

اطلاعات تکمیلی

موضوع: