Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
طرح شاخص مدیران خرید(PMI) – بهمن 1400

شامخ کل – دوره بیست و نهم

 شاخص مدیران خرید کل اقتصاد ایران در بهمن ۵۱.۵۵ به دست آمده‌است و به بیشترین نرخ ۴ماهه اخیر رسیده‌است. در این ماه به غیر از میزان سفارشات مشتریان و موجودی مواد اولیه سایر مؤلفه‌های اصلی بالای ۵۰ ثبت شده‌اند.

 شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان (۴۷.۹۰) در بهمن ماه بیشتر از دی ماه است اما برای چهارمین ماه پیاپی همچنان زیر۵۰ است. بسیاری از فعالیت‌های کسب و کار به دلیل سردرگمی مشتریان در مورد نوسانات نرخ ارز متأثر از فضای توافقات سیاسی کشور با کاهش تقاضا همراه بوده‌است.

 شاخص موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری‌شده (۴۷.۲۹) در بهمن ماه نسبت به دی بیشتر شده اما این شاخص برای پنجمین ماه پیاپی و به دلیل کمبود نقدینگی و نااطمینانی نرخ ارز و تصمیمات سیاسی، در همه بخش‌های اقتصادی زیر۵۰ ‌است.

 شاخص قیمت خرید مواد اولیه یا لوازم خریداری شده (۷۳.۶۵) در بهمن¬ماه به کمترین عدد ۱۳ ماه اخیر رسیده‌است. کاهش قیمت ارز باعث کمتر شدن شتاب افزایش شدید قیمت‌ها که طی ماه‌های اخیر فشار زیادی را به تولیدکنندگان وارد کرده بود، شده‌است.

 شاخص قیمت فروش محصولات تولید شده یا خدمات ارائه شده (۵۴.۳۷) نسبت به ماه قبل(۵۸.۲۵) کاهش داشته طی ۲۲ ماه اخیر از فروردین ۹۹ به کمترین مقدار رسیده‌است. کاهش تقاضای مشتریان و کاهش نرخ ارز از دلایل اصلی این کاهش در قیمت فروش است.

شامخ صنعت- دوره چهل و یکم

 براساس داده‌های به دست آمده از بنگاه‌های بخش صنعت، شاخص مدیران خرید صنعت در بهمن ماه عدد ۵۱.۵۰ به‌دست آمده‌است. در بهمن ماه در میان مؤلفه‌های اصلی شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان و موجودی مواداولیه عدد زیر۵۰ را به ثبت رسانده‌اند.

 شاخص مقدار تولید محصولات در بهمن¬ماه (۵۰.57) تقریبا مشابه دی ماه بوده‌است همچنان یکی از کمترین مقادیر خود طی ۵ماه اخیر از مردادماه را دارد و سطح پایین تقاضای مشتریان باعث کاهش تولیدات بخش صنعت ‌است.

 شاخص موجودی مواد اولیه در بهمن ماه (۴۸.۸۶) نسبت به ماه قبل اندکی بیشتر است اما همچنان بیش از نیمی از فعالان بخش صنعت با کمبود مواد اولیه روبرو هستند. نابسامانی نرخ ارز و کمبود نقدینگی، باعث شده تا اکثر صنایع با کمبود مواد اولیه روبرو باشند.

 شاخص میزان استخدام و بکارگیری نیروی انسانی (۵۱.۷۵) طی ۶ ماه اخیر به یکی از کمترین مقادیر خود رسیده‌است. یکی از معضلاتی که فعالان اقتصادی در برخی صنایع با آن روبرو هستند، کمبود نیروی انسانی و عدم تمایل نیروی کار به اشتغال در خطوط تولید است.

 شاخص موجودی محصول نهایی در انبار (۵۳.۸۰) اندکی نسبت به ماه قبل افزایش داشته و طی ۴ ماه اخیر به بیشترین مقدار خود رسیده، با ادامه روند کاهش تقاضا و کاهش شاخص میزان فروش در نتیجه پیشی گرفتن تولید از عرضه، موجودی کالاها در انبارها افزایش یافته‌است که افزایش شاخص (۵۹.۸۴) سرعت انجام و تحویل سفارش نیز ناشی از همین موضوع است.

اطلاعات تکمیلی

موضوع: