Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

فرم درخواست تغییر گروه فعالیت انتخابی موضوع بند 3/4 آئین نامه تشکیل و نحوه فعالیت هیات نمایندگان

فرم درخواست تغییر گروه فعالیت انتخابی موضوع بند 3/4 آیین نامه تشکیل و نحوه فعالیت هیات نمایندگان

انواع فایل های مجاز : jpg, jpeg, png, pdf., حداکثر اندازه فایل: 16 MB.
در صورتی که دارای مدارک موید فعالیت در گروه انتخابی وفق ماده 4 آئین نامه عضویت می باشید نوع مدرک خود را انتخاب نمائید.ضروری
انواع فایل های مجاز : jpg, jpeg, png, pdf., حداکثر اندازه فایل: 16 MB.