اطلاعات کمیسیون

معرفی کمیسیون صنایع

کمیسیون صنعت اتاق ایران، مجموعه ای از فعالین اقتصادی حوزه های صنعت، متشکل از انجمنهای اقتصادی و اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استانها است؛ که به منظور ایجاد تعامل وسیع و شناسایی مسائل و مشکلات این حوزه اقتصادی گرد هم جمع آمده اند و با تجمیع آرای فعالان اقتصادی سراسر کشور و رایزنی با ارگانهای حاکمیتی زیر نظر اختیارات قانونی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، در راستای بهبود ورونق حوزه صنعت قدم بر می دارند.

شرح اهم وظایف

۱-    وظایف اصلی کمیسیون صنعت، عبارت است از:
۲-    عارضه یابی فضای کسب و کار در حوزه صنعت
۳-    پایش فضای کسب و کار و شناسایی فرصتها و تهدیدهای حوزه صنعت و تولید
۴-    مشاوره به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برای ارتباط با ارگانهای حاکمیتی در موضوعات حوزه صنعت و تولید
۵-    رایزنی با سازمانهای متناظر حکومتی برای حل مسائل و مشکلات حوزه صنعت

اهداف و برنامه ها

۱- بررسی چالشها و مشکلات رقابت پذیری صنعتی و ارائه راهکارهای راتقای رقابت پذیری صنعتی
۲- بررسی چالشها و مشکلات رشد و رونق SME ها و ارائه استراتژی های رشد و رونق SMEها.
۳- شناسایی زنجیره های ارزش صنعتی کارا و ارائه استراتژی های ارتقای زنجیره های ارزش صنعتی غیرکارا

اعضای کمیسیون صنایع

ردیف نام و نام خانوادگی سمت
۱ ابوالفضل روغنی گلپایگانی رئیس
۲ نیما بصیری تهرانی نایب رئیس
۳ عباس جبالبارزی نایب رئیس
۴ ابوالفتح ابراهیمی عضو
۵ محمدجواد امانی عضو
۶ حبیب اله انصاری عضو
۷ محمد آقاجانی عضو
۸ ابوالفضل بابایی عضو
۹ عبدالرضا پروین عضو
۱۰ محمدرضا تاجدار عضو
۱۱ مجتبی دستمالچیان عضو
۱۲ محمدحسین دیده ور عضو
۱۳ جمال رازقی جهرمی عضو
۱۴ غلامعلی رخصت عضو
۱۵ محمدرضا رستمی عضو
۱۶ علی رسول زاده عضو
۱۷ سیدسعید رضوانی عضو
۱۸ خالد رویین تن عضو
۱۹ عبدالحلیم ریگی میرجاوه عضو
۲۰ علیرضا زارعی عضو
۲۱ محمد زاودی عضو
۲۲ محمدحسن شیشه بری عضو
۲۳ آریا صادق نیت حقیقی عضو
۲۴ احمد صادقیان عضو
۲۵ سید مجید صدری عضو
۲۶ کاظم ظهیری شادباد عضو
۲۷ مجید غیاثی عضو
۲۸ علی فرهی عضو
۲۹ محمدرضا فیاض عضو
۳۰ محمدحسین قاسمی نژاد عضو
۳۱ رسول کفائی پوریان نژاد عضو
۳۲ علیرضا کلاهی صمدی عضو
۳۳ اکبر لباف عضو
۳۴ یداله مالمیر عضو
۳۵ عباسعلی متوسلیان عضو
۳۶ فرشاد مقیمی عضو
بازگشت