اطلاعات کمیسیون

معرفی کمیسیون معادن و صنایع معدنی

معدن و صنایع معدنی یکی از ظرفیت های عظیم کشور در رسیدن به توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال است. حجم بالای سرمایه گذاری در این بخش حساسیت آن را به قوانین و مقررات بالا برده است. استفاده ی صحیح از ظرفیت معادن می تواند گامی در جهت ایجاد توسعه ی پایدار و اشتغال کشور باشد. کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران با هدف پایش مستمر فضای کسب و کار معدن و صنایع معدنی، ایجاد فضای هم افزایی و تعامل میان سرمایه گزاران و فعالان معدنی با متولیان، تصمیم گیریان و تصدی گر گران این عرصه و همچنین ارائه مشاوره و تصمیم سازی برای دست اندرکاران و با حضور نمایندگان فعال این حوزه در عرصه های گوناگون معدنی تشکیل شده است.

شرح اهم وظایف

پایش مستمر فضای کسب و کار معدن و صنایع معدنی کشور، ارائه ی راهکارهای حمایتی جهت استفاده ی متولیان دولتی و حاکمیتی، توسعه فعالیت پژوهشی و ارائه ی راهکارهای علمی جهت توسعه بخش معدن و صنایع معدنی

اهداف و برنامه ها

•    بررسی کارشناسانه و پیشنهادهای اصلاحی و اجرایی در خصوص قانون معدن.
•    کارشناسانه ساز و کار علمی و بین المللی تعیین حقوق دولتی معادن و پیشنهاد تهیه نرم افزار برای محاسبه حقوق بین المللی طبق شاخص های بررسی جهانی
•    بررسی مشکلات بخش معدن با سازمان محیط زیست در مراحل اکتشاف تا بهره برداری و ارتباط با ارگانهای مرتبط (با همکاری کمیسیون آب و محیط زیست)
•    بررسی مشکلات بخش معدن در صادرات مواد معدنی به عنوان مواد خام (با همکاری کمیسیون صادرات).

اعضای کمیسیون معادن و صنایع معدنی

ردیف نام و نام خانوادگی سمت
۱ بهرام شکوری رئیس
۲ سجاد غرقی نایب رئیس
۳ غلام سرور نوتی زهی نایب رئیس
۴ محمدعارف ابراهیمی عضو
۵ سیدمحمد اتابک عضو
۶ سید حسین احمدی سلیمانی عضو
۷ بابک اسماعیلی احمدآبادی عضو
۸ رضا اشرف سمنانی عضو
۹ غلامرضا اکبری زاده عضو
۱۰ مهرداد اکبریان عضو
۱۱ علیرضا آقازاده عضو
۱۲ محمدرضا بهرامن عضو
۱۳ محمدرضا توکلی زاده عضو
۱۴ شوذب جباری عضو
۱۵ ابراهیم جمیلی عضو
۱۶ حسن حسینقلی عضو
۱۷ امیرحسین حیدرزاده بیوکی عضو
۱۸ محمدحسین حیدری عضو
۱۹ احمد خوروش عضو
۲۰ مالک رحمتی عضو
۲۱ سید رسول رنجبران عضو
۲۲ مهدی رنگ رونا عضو
۲۳ محمدجواد سفیدآبی عضو
۲۴ عبدالوهاب سهل آبادی عضو
۲۵ سید مهدی طبیب زاده عضو
۲۶ محسن غیاثوند عضو
۲۷ رضا فرزانه عضو
۲۸ ایوب فلاح نژاد عضو
۲۹ قدیر قیافه عضو
۳۰ یعقوب کارگرزاده عضو
۳۱ محمد کشانی عضو
۳۲ مسعود کلانترمجد عضو
۳۳ یوسف مرادلو عضو
۳۴ احمد مرادی عضو
۳۵ علاءالدین میرمحمدصادقی عضو
بازگشت