سه شنبه, 21 مهر 1394

 

 نظرسنجی

تا چه حد با این موضوع موافق هستید که صادرات مهمترین نسخه خروج از رکود اقتصادی کشور است؟


بررسی مسائل روز اقتصادی دراتاق فکر

پیامبر اعظم(صلی الله علیه و آله) : همانا پاکیزه ترین شغل، شغل بازرگانانی است که چون سخنی گویند، دروغ نگویند و هرگاه امانتی به آنها سپرده شود، خیانت نکنند و هرگاه وعده دهند، خلف وعده نکنند.

© کلیه حقوق این پورتال متعلق به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن وکشاورزی ایران است.