شنبه, 07 شهریور 1394

 

 نظرسنجی

یکصد هزار میلیارد تومان طرح های نیمه تمام را چگونه می توان در پنج سال با استفاده از کدامین گزینه بهتر به نتیجه رساند؟


بررسی مسائل روز اقتصادی دراتاق فکر

پیامبر اعظم(صلی الله علیه و آله) : همانا پاکیزه ترین شغل، شغل بازرگانانی است که چون سخنی گویند، دروغ نگویند و هرگاه امانتی به آنها سپرده شود، خیانت نکنند و هرگاه وعده دهند، خلف وعده نکنند.

© کلیه حقوق این پورتال متعلق به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن وکشاورزی ایران است.