تشکل های ملی

اتحادیه حفاران غیرنفتی

رئیس: رضا اشرف سمناني
دبیر اجرایی: خانم نوایی
آدرس: تهران، خیابان سمیه، بین فرصت و ایرانشهر، جنب بانک انصار، پلاک ۱۹۵، طبقه اول
تلفن: ۸۸۸۴۷۴۶۰ - ۸۸۸۴۷۴۱۷ (۰۲۱)
نمابر: ۸۸۸۳۰۵۸۱ (۰۲۱)
پست الکترونیکی: info@inodu.ir
وب سایت: www.inodu.ir

تاریخچه