تشکل های ملی

اتحادیه صادرکنندگان روده ایران

رئیس: محمود محمودی
دبیر اجرایی: حسن حسینی راد
آدرس: تهران، خیابان ۱۵ خرداد شرقی، نرسیده به پل ری، پلاک ۵۱، طبقه دوم
تلفن: ۳۳۱۳۳۷۱۹ - ۳۳۱۳۳۱۶۳ (۰۲۱)
نمابر: ۳۳۵۵۳۵۷۵ (۰۲۱)
پست الکترونیکی: info@irancasing.com
وب سایت: www.irancasing.com

تاریخچه