تشکل های ملی

اتحادیه مالکان کشتی

رئیس: محمد سعیدی
دبیر اجرایی: علی شریفی قزوینی
آدرس: تهران، بالاتر از ميدان وليعصر، نرسيده به زرتشت، خیابان رحمتي بهمبري، پلاک ۶، طبقه ۵
تلفن: ۸۸۹۳۹۰۹۷ - ۸۸۹۲۵۲۵۹ - ۸۸۹۳۹۰۹۵ (۰۲۱)
نمابر: ۸۸۸۰۱۹۴۵ (۰۲۱)
پست الکترونیکی: info@irsou.com
وب سایت: www.iranemka.com

تاریخچه