تشکل های ملی

اتحادیه واردکنندگان مکمل های رژیمی، غذایی، ویتامینی و گیاهی

رئیس: حسن شکوهی
دبیر اجرایی: حسن شکوهی
آدرس: ميدان انقلاب، خيابان فخر رازي، نبش كوچه فاتحي، ساختمان ناشران، واحد ۱۶
کدپستی: ۱۳۱۴۵۱۴۸۷
تلفن: ۶۶۹۵۶۹۵۶ (۰۲۱)
نمابر: ۶۶۹۶۳۷۹۰ (۰۲۱)
پست الکترونیکی: info@sifs.ir
وب سایت: www.sifs.ir

تاریخچه