تشکل های ملی

انجمن تولیدکنندگان تابلوهای برق ایران

رئیس: سیدعلی کهفی قانع
دبیر اجرایی: سید محمد علی رضوی
آدرس: تهران، خیابان ولیعصر، سه راه دکتر بهشتی، خیابان شهید اکبری (مستوفی سابق)، ضلع شمالی پله سوم (آسانسور)، پلاک ۵۹، واحد ۵
تلفن: ۸۸۱۰۲۵۰۵ - ۸۸۷۰۵۰۷۶ - ۸۸۷۰۵۰۷۸ (۰۲۱)
نمابر: ۸۸۷۰۱۰۳۲ (۰۲۱)
پست الکترونیکی: electricalpaneliepma@gmail.com
وب سایت: www.electricalpanel.ir

تاریخچه