تشکل های ملی

انجمن دارندگان نشان استاندارد ایران

رئیس: ابوالحسن خلیلی
دبیر اجرایی: علیرضا نبی
آدرس: تهران٬اشرفی اصفهانی (شمال به جنوب)،خروجی همت غرب، لاین کندرو، جنب کلانتری باغ فیض، پلاک 27، واحد 34، طبقه 6
تلفن: 44465273 - 44438318 (021)
نمابر: 44447173 (021)
پست الکترونیکی: info@iranadna.com
وب سایت: www.iranadna.com

تاریخچه