تشکل های ملی

انجمن زغال سنگ ایران

رئیس: محمد مجتهدزاده
دبیر اجرایی: سعید صمدی
آدرس: تهران ، خیابان آیت ا... طالقانی ، خیابان شهید سپهبد قرنی ، کوچه بیمه ، پلاک 5 ، طبقه سوم
کدپستی: 1599847715

تاریخچه