تشکل های ملی

انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو

رئیس: رضا رضایی
دبیر اجرایی: مازیار بیگلو
آدرس: تهران، جاده مخصوص کرج (بزرگراه لشکری)، کیلومتر 15، بعد از خیابان 49، پلاک 467، طبقه 3
کدپستی: 1396118651
تلفن: 44181047 (021)
نمابر: 44181058 (021)
پست الکترونیکی: info@iapma.ir
pyazdanbakhsh@partlastic.com
وب سایت: www.iapma.ir

تاریخچه