تشکل های ملی

جامعه ممیزی و بازرسی ایران

رئیس: مسلم عباسی
دبیر اجرایی: کیانوش امیریگانه
آدرس: تهران، یوسف آباد، خیابان ابن سینا، نرسیده به خیابان ولیعصر، پلاک ۴، طبقه ۲
تلفن: ۸۸۷۰۶۱۹۲ (۰۲۱)
نمابر: ۸۸۷۲۵۹۴۴ (۰۲۱)
پست الکترونیکی: info@aisiran.com
وب سایت: www.aisiran.com

تاریخچه