تشکل های ملی

سندیکای تولید کنندگان لوله و پروفیل فولادی

رئیس: سید علی محمد ابوئی
دبیر اجرایی: امیرحسین کاوه
آدرس: تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید سرافراز، خیابان دوازدهم، شماره ۳۹۶، طبقه سوم، واحد ۷
تلفن: ۸۸۷۴۶۳۳۶ (۰۲۱)
نمابر: ۸۸۷۴۶۳۳۸ (۰۲۱)
پست الکترونیکی: info@sandika.ir
وب سایت: www.sandika.ir

تاریخچه