تشکل های ملی

سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران و خدمات وابسته

رئیس: محمد رضا زهره وندی
دبیر اجرایی: فروزنده پور
آدرس: تهران، خیابان ستارخان، انتهاي برق آلستوم، جنب آتش نشاني، خيابان نيرو، كوچه دوم، پلاک ۵
تلفن: ۴۴۲۷۳۰۴۵-۵۰ (۰۲۱)
نمابر: ۴۴۲۷۳۰۵۱ (۰۲۱)
پست الکترونیکی: info@iseei.net
وب سایت: www.iseei.net

تاریخچه