تشکل های ملی

سندیکای صنایع آلومینیوم ایران

رئیس: هوشنگ گودرزی
دبیر اجرایی: حقیقی
آدرس: تهران، خیابان استاد مطهری، خیابان سرافراز (دریای نور)، خیابان دوم، پلاک ۷، طبقه همکف
تلفن: ۸۸۷۳۵۷۳۵ - ۸۸۷۳۶۹۵۵ (۰۲۱)
نمابر: ۸۸۱۷۱۰۶۲ (۰۲۱)
پست الکترونیکی: Sai1375@gmail.com

تاریخچه