تشکل های ملی

شورای ملی زیتون ایران

رئیس: مهدی عباسی
آدرس: تهران، خیابان مفتح جنوبی، نرسیده به استادیوم شیرودی، کوی افشار، پلاک ۸، طبقه سوم
تلفن: ۸۸۳۸۱۳۳۷-۸ (۰۲۱)
نمابر: ۸۸۳۸۱۳۳۹ (۰۲۱)
پست الکترونیکی: majid.keshavarz.m@jmail.com
وب سایت: www.iranianolivecouncil.ir

تاریخچه