تشکل های ملی

فدراسیون صنعت آب ایران

رئیس: عبدالرضا فروغی
دبیر اجرایی: فریدون خزاعی
آدرس: تهران، خیابان کارگرشمالی، خیابان هفدهم، نبش فجر ۲، پلاک ۱۶، واحد ۴
تلفن: ۸۸۸۴۵۵۶۳ (۰۲۱)
نمابر: ۸۸۸۲۸۰۹۶ (۰۲۱)

تاریخچه