تشکل های ملی

فدراسیون واردات ایران

رئیس: فرهاد احتشام زاد
دبیر اجرایی: محمد پاریاب بارده
آدرس: تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از بهشتی، نرسیده به پارک ساعی، برج سپهر ساعی، واحد ۱۶۰۲
تلفن: ۸۸۷۰۳۹۹۵ (۰۲۱)
نمابر: ۸۸۱۰۸۴۱۰ (۰۲۱)

تاریخچه