تشکل های ملی

کانون انجمن های صنایع غذایی ایران

رئیس: سید محمدرضا مرتضوی
دبیر اجرایی: کاوه زرگران
آدرس: تهران، خیابان آفریقا، بالاتر از چهار راه جهان کودک، پلاک ۸۸، برج نگین آفریقا، واحد ۲۰۶
تلفن: ۸۸۷۲۱۶۴۳ - ۸۸۸۸۱۳۶۹ - ۸۸۸۸۸۳۶۱ (۰۲۱)
نمابر: ۸۸۸۷۵۵۵۸ (۰۲۱)
پست الکترونیکی: ifif.food@yahoo.com
وب سایت: www.ifif.ir

تاریخچه