تشکل های ملی

کانون طراحی و مهندسی و طراحی مونتاژ ایران

رئیس: حسینعلی بهجو
دبیر اجرایی: ولی اله شهاب
آدرس: تهران، خیابان مطهری، خیابان سهروردی شمالی، خیابان شهید حسینی(سورنا)، کوچه مریم، پلاک ۳، واحد ۱
تلفن: ۸۸۷۴۹۷۲۱ - ۸۸۷۴۹۴۸۵ ۰۲۱)
نمابر: ۸۸۷۴۳۲۹۰ (۰۲۱)
پست الکترونیکی: info@irseda.ir
وب سایت: www.irseda.ir

تاریخچه