تشکل های ملی

کانون ملی زنان بازرگان ایران

رئیس: سیده فاطمه مقیمی
آدرس: تهران، تهران - خیابان وزراء، کوچه پنجم، پلاک ۲۵، طبقه اول، واحد یک
تلفن: ۸۸۷۱۳۵۳۷ (۰۲۱)
نمابر: ۸۸۱۰۷۵۷۲ (۰۲۱)
پست الکترونیکی: kanoonzanan.iran21@yahoo.com
وب سایت: www.ibwa.ir

تاریخچه