Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
بررسی مسائل روز اقتصادی ایران- فروردین 96

فهرست مطالب:
-مطالبات غیرجاری بانک ها و شرکت های مدیریت دارایی
-خدمات اتاق های بازرگانی انگلیس به فعالان کسب وکار و اعضاء:
تجربه هایی برای اتاق ایران