Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
ثبت درخواست صدور کارت بازرگانی

این بخش، امکان مدیریت فرآیندهای کارت های بازرگانی در سامانه یکپارچه کارت بازرگانی هوشمند را فراهم می سازد.

با استفاده از این بخش می توانید نسبت به ثبت درخواست صدور، تمدید و تغییر کارت بازرگانی خود اقدام نمایید.

*** درحال حاضر، ثبت درخواست فرآیندهای مرتبط با کارت بازرگانی از طریق سامانه جامع تجارت ایران انجام می شود و از بهمن ماه 1402، اطلاعات مرتبط با کارت عضویت که فرآیند جاری روی کارت بازرگانی دارند، بصورت خودکار با اطلاعات کارت بازرگانی، همسان سازی می شود.

همچنین امکان انجام فرآیندهای مستقل کارت های عضویت(بدون وابستگی به کارت بازرگانی) از طریق سامانه یکپارچه کارت بازرگانی هوشمند، فراهم می باشد.

در صورت نیاز به پشتیبانی می توانید با شماره 85735000-021 تماس حاصل نمایید.

درخواست متقاضی جهت صدور کارت بازرگانی
مرحله اول » ثبت درخواست متقاضی

جهت ثبت درخواست در فرآیندهای صدور کارت بازرگانی می بایست پس از ورود به  سامانه جامع تجارت ایران ، نسبت به ثبت درخواست خود مطابق با دستورالعمل های آن سامانه، اقدام نمایید.

درخواست شما پس از بررسی توسط کارشناسان سامانه جامع تجارت (صمت)، در یکی از دو وضعیت ارسال به اتاق و یا در حال بررسی اتاق قرار گرفته و می توانید نسبت به تکمیل درخواست خود از سامانه یکپارچه کارت بازرگانی هوشمند اقدام نمایید.

نکته: چنانچه متقاضی چاپ فیزیک کارت بازرگانی خود باشید، ضروری است در بخش تایید نهایی این مرحله و قبل از ارسال درخواست به اتاق مربوطه،  گزینه متقاضی چاپ کارت هستم را فعال نموده و سپس تایید نهایی انتخاب نمایید.

یادآوری: در صورتی که صرفاً قصد عضویت در اتاق های بازرگانی را دارید(متقاضی اخذ کارت عضویت می باشید)، کافیست با مراجعه به سامانه یکپارچه کارت بازرگانی هوشمند و انتخاب گزینه ثبت نام، نسبت به ثبت درخواست کارت عضویت اقدام نمایید.

مرحله دوم » پیش نویس اتاق

درخواست های تکمیل شده از کارتابل متقاضی با انتخاب گزینه “تایید نهایی” از کارتابل متقاضی خارج شده و به این مرحله از کارتابل اتاق بازرگانی صادرکننده کارت، ارجاع داده می شوند.

این مرحله جهت بررسی اسناد و مدارک و پیوست های موجود در پرونده درخواست متقاضی بوده و درصورت مشاهده هرگونه نواقص و اشتباه در مندرجات، اتاق مربوطه با ثبت توضیحات لازم، درخواست را به متقاضی عودت می دهد.

پیش نویس متقاضی صدور کارت بازرگانی
تایید مدیر خدمات بازرگانی جهت صدور کارت بازرگانی
مرحله سوم » تایید مدیر خدمات بازرگانی

با بررسی اولیه درخواست متقاضی در پیش نویس اتاق، پرونده جهت بررسی و تایید نهایی در کارتابل مدیر خدمات بازرگانی اتاق متولی کارت قرار می گیرد.

در گام بعدی با تایید ایشان، صلاحیت/معافیت متقاضی جهت شرکت در آزمون اخذ کارت بازرگانی بصورت سیستماتیک بررسی می گردد.

مرحله چهارم » آزمون

کلیه متقاضیان صدور، تمدید(در صورت تغییر مدیرعامل) و یا تغییر(در صورت تغییر مدیرعامل) کارت بازرگانی که متقاضی دریافت کارت بدون داشتن سابقه کارت بازرگانی قبلی در سامانه یکپارچه کارت بازرگانی هوشمند باشند، مشمول شرکت در آزمون اخذ کارت بازرگانی خواهند بود.
با تایید مدیرخدمات بازرگانی در فرآیند جاری و چنانچه مشمول آزمون باشید، به صفحه آزمون اتاق مربوطه هدایت می شوید و مقتضی است جهت تعیین نوبت شرکت در آزمون الکترونیکی، به صفحه سامانه یادگیری الکترونیکی اتاق ایران مراجعه نموده و در موعد موقرر نسبت به شرکت در آزمون، اقدام نمایید.

آزمون دریافت و صدور کارت بازرگانی
بررسی اسناد مالی جهت صدور کارت بازرگانی
مرحله پنجم » بررسی اسناد مالی

در صورت معافیت یا قبولی در آزمون اخذ کارت بازرگانی، پرونده درخواست متقاضی جهت بررسی اسناد مالی و محاسبه مبالغ قابل پرداخت توسط متقاضی، مورد بررسی و تایید حوزه مدیریت مالی اتاق مربوطه قرار گرفته و به منظور پرداخت، به کارتابل متقاضی ارجاع می گردد.

پس از پرداخت هزینه ها در کارتابل متقاضی و ارسال مجدد درخواست به کارتابل اتاق، به منظور بررسی پرونده مالی و تایید پرداخت های انجام شده، باز بینی نهایی صورت می پذیرد.

نکته: در فرآیند صدور، متقاضی تنها ملزم به پرداخت حق ورودیه و حق عضویت اتاق می باشد.

مرحله ششم » امضای اتاق

با تایید رسمی درخواست متقاضی، انجام پرداخت های لازم و اخذ تاییدیه های مالی، پرونده به منظور تایید نهایی جهت تکمیل فرآیند و تایید صدور کارت بازرگانی، به این مرحله از کارتابل اتاق ارجاع می گردد.

توجه داشته باشید امکان بازگرداندن درخواست های ارسال شده به این مرحله وجود نخواهد داشت و ثبت امضای اتاق، به معنای  تکمیل و تایید اطلاعات شما توسط اتاق بازرگانی مربوطه جهت چاپ کارت بازرگانی خواهد بود.

امضای اتاق جهت صدور کارت بازرگانی
چاپ کارت بازرگانی
مرحله هفتم » چاپ کارت

پس از تایید نهایی درخواست متقاضی از کارتابل اتاق متولی کارت(چنانچه بیش از ۲ ماه از ثبت اولیه درخواست سپری شده باشد)، پرونده جهت اعتبارسنجی استعلام های انجام شده از سامانه جامع تجارت، مجددا به صمت ارجاع شده و در صورت معتبر بودن استعلام های مذکور، در نوبت چاپ کارت عضویت و بازرگانی اتاق مربوطه قرار می گیرد.

پس از چاپ کارت، مراتب جهت صدور کارت و ارسال به متقاضی، اطلاع رسانی خواهد شد.

نکته۱: با استناد به بخش نامه های متعدد از وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران؛ اخذ فیزیک کارت بازرگانی توسط متقاضیان الزامی نبوده و همانطور که پیشتر اشاره شد، امکان مدیریت این گزینه در پیش نویس متقاضی، مقدور می باشد.

نکته ۲: چاپ کارت بازرگانی، منعی برای فرآیندهای بعدی کارت بازرگانی ایجاد نکرده و متقاضی پس از تایید نهایی اتاق متولی کارت، می تواند نسبت به ثبت درخواست فرآیند بعدی روی کارت بازرگانی خود، اقدام نماید.