Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
سالنامه آماری 1399

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، به منظور ارائه اطلاعات آماری مهم و اساسی بخش خصوصی کشور و رفع نیازهای آماری فعالان اقتصادی نسبت به تهیه، تدوین سالنامه آماری دو زبانه به عنوان یک ابزار مفید و شناخته شده در فرایندهای اطلاع-رسانی اقدام نموده‌است. سالنامه آماری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اهدافی به شرح زیر تهیه و منتشر میشود:

– ارائه تصویری جامع از عملکرد سالانه اتاق بازرگانی،

– ارائه تصویری از عملکرد اقتصادی سالانه اعضای اتاق ایران

– ارائه تصویری از وضعیت عملکرد اقتصادی سالانه بخش خصوصی کشور

– ارائه تصویری کلی از وضعیت محیط کسب وکار کشور

– ارائه تصویرسالانه کلی از وضعیت اقتصادی- اجتماعی کشور

-ارائه تصویری از جایگاه بین المللی ایران در فضای اقتصادی و کسب و کار

تهیه و منتشر می شود. سالنامه مجموعه‌ای از آخرین اطلاعات آماری موجود در زمینه فعالیت ها و خدمات ارائه شده توسط اتاق بازرگانی ایران، نتایج حاصل از اجرای طرح‌های آمارگیری و آمارهای ثبتی مرتبط با عملکرد بخش خصوصی توسط دستگاه‌های اجرایی کشور در قالب جداول و نمودارها تشکیل شده‌است. سالنامه آماری از چهار بخش تشکیل شده‌است.

بخش اول سالنامه با توجه به نقش مهم اتاق‌های بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی در تسهیل امور فعالان اقتصادی، به شرح اقدامات و فعالیت‌های واحدهای مختلف اتاق‌های بازرگانی اختصاص داده شده‌است. در نسخه جدید سالنامه، مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق بازرگانی ایران اطلاعاتی را در خصوص چارچوب اعضای اتاق، مانند تعداد اعضای اتاق به تفکیک نوع جنسیت و عضویت مدیربنگاه، بخش‌های عمده اقتصادی و رشته فعالیت‌های اصلی و فرعی اقتصادی(برحسب کدهای آیسیک دورقمی) استخراج نموده‌است. برای اولین بار در سالنامه دو زبانه 1399، اطلاعات اعضای اتاق بازرگانی با اطلاعات کارگاه های صنعتی 10 نفر کارکن و بیشتر مرکز آمار تطبیق داده شده است که تعداد 5585 عضو شناسایی شده اند که حاوی اطلاعات ارزش افزوده کارگاه‌های صنعتی 10 نفر کارکن و بیشتر، ارزش سرمایه‌گذاری، تغییرات ارزش موجودی انبار، مالیات غیرمستقیم و عوارض پرداختی، ارزش صادرات مستقیم و ارزش مواد اولیه خارجی، ارزش فروش و ارزش محصولات تولید شده کارگاه و … به تفکیک فعالیت و استان هستند.

در بخش دوم سالنامه، آمارهای مربوط به فعالیت‌های بخش خصوصی از سازمان‌ها، دستگا‌ه‌ها و مراکز آماری موجود گردآوری شده‌است. از جمله در این بخش، نتایج طرح¬های آمارگیری از کارگاه‌های صنعتی و معادن در حال بهره‌برداری کشور در بخش خصوصی، استخراج و در سالنامه اتاق بازرگانی ایران منتشر شده‌است.

در بخش سوم سالنامه، نتایج طرح پایش ملی محیط کسب و کار که از طریق آن، مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق بازرگانی ایران، موانع و مشکلات فعالان بخش خصوصی کشور را به صورت فصلی بررسی و شاخص¬های ملی را محاسبه می کند، برای کل سال نیز محاسبه و منتشر شده‌است.

در آخرین بخش یعنی بخش چهارم سالنامه جایگاه ایران در سطح بین‌المللی بررسی شده‌است. برای تهیه و تنظیم آمار و اطلاعات این بخش از منابع مختلف بین‌المللی نظیر مجمع جهانی اقتصاد، بانک جهانی و…. استفاده شده‌است. در این بخش گزارشاتی آماری از جایگاه اقتصادی ایران و مقایسه آن با کشورهای منطقه و دنیا در عرصه شاخص‌های مختلف تهیه و ارائه شده‌است.

اطلاعات تکمیلی

موضوع: