Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
طرح شاخص مدیران خرید-بهمن 1402

روند شامخ کل اقتصاد و همچنین شامخ صنعت در ماه بهمن بیانگر بهبود وضعیت اقتصاد نسبت به ماه قبل است. لازم است توجه شود که بخشی از رشد شامخ کل اقتصاد و بخشی قابل توجهی از رشد شامخ بخش صنعت در ماه بهمن، مربوط به اثر تقویمی این ماه است. به عبارت دیگر، به صورت تاریخی، در ماه‌های بهمن به دلیل افزایش تقاضا در پایان سال، حجم فعالیت در اقتصاد، در مقایسه با ماه دی، افزایش می‌یابد. با این وجود، حتی با حذف اثر تقویمی نیز وضعیت کل اقتصاد و بخش صنعت در بهمن 1402 نسبت به ماه دی این سال بهبود نسبی داشته است. علیرغم این روند مثبت، یافته‌های این گزارش حاکی از آن است که نوسان نرخ ارز، هزینه تأمین مواد اولیه را بالا برده و بخش تولید در زنجیره تأمین خود با مشکل مواجه شده است. همچنین در برخی از شرکت‌ها به منظور کنترل هزینه‌های بالای نهاده‌های تولید با توجه به نوسان نرخ ارز و نزدیکی به ماه رمضان، استخدام نیروی کار کاهش داشته‌است و انتظارات بهبود در فعالیت‌های اقتصادی در اسفند ماه در میان کسب‌وکارها تضعیف شده است.