Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
طرح شاخص مدیران خرید – خرداد1402

شامخ کل اقتصاد – دوره چهل و پنجم

 شاخص مدیران خرید (تعدیل فصلی نشده) برای کل اقتصاد ایران در خرداد ماه عدد 53.28 محاسبه شده‌است که نسبت به ماه گذشته (57.30) کاهش داشته است. شاخص کل، کندترین رشد در 4ماهه اخیر (به غیر از فروردین ماه) را نشان می‌دهد. در این ماه به غیر از میزان سفارشات جدید مشتریان و موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری‌شده، سایر مؤلفه‌های اصلی بیشتر از 50 ثبت شده‌اند.

 شاخص میزان فعالیت‌های کسب‎‌وکار در خرداد ماه (57.26) نسبت به ماه گذشته (60.96) با کاهش روبرو بوده و طی 4ماه اخیر از اسفند ماه (به غیر از فروردین) کمترین مقدار خود را ثبت کرده‌است.

 شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان در خرداد (49.96) نسبت به ماه گذشته (57.15) کاهش داشته‌است و طی 4ماه اخیر از اسفندماه 1401 (به غیر از فروردین) کمترین مقدار خود را ثبت کرده‌است.

 شاخص موجودی مواد اولیه و یا لوازم خریداری شده (46.56) که در اردیبهشت ماه (58.08) بهبود یافته بود، مجددا کاهش یافته و کمترین مقدار 4ماهه اخیر از اسفندماه 1401(به غیر از فروردین) را ثبت کرده‌است.

 شاخص میزان فروش کالاها و خدمات که در اردیبهشت ماه (64.09) با از سرگیری فعالیت‌ها و سفارشات، نسبت به ماه گذشته بهبود یافته بود، در خرداد ماه (50.65) مجددا کاهش یافت و تقریبا در محدوده خنثی 50 قرار گرفت و طی 5ماه اخیر (به غیر از فروردین ماه) یکی از کمترین مقادیر خود را ثبت کرده است.

شامخ صنعت – دوره پنجاه هفتم

 شاخص مدیران خرید صنعت (تعدیل فصلی نشده) در خرداد ماه عدد 55.30 به‌دست آمده‌است و کمترین مقدار 5ماهه خود را از بهمن ماه (به غیر از فروردین) ثبت کرده‌است. در این ماه هر 5 مؤلفه‌ اصلی بیشتر از ۵۰ گزارش شده‌اند.

 شاخص تولید بخش صنعت در خرداد نسبت به ماه گذشته کاهش داشته و از 73.78 در اردیبهشت ماه به 56.39 در خرداد ماه رسیده ‌است و پایین‌ترین مقدار پنج ماهه از بهمن ماه (به غیر از فروردین) را ثبت کرده است.

 شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان (52.49) به کمترین نرخ 5 ماهه از بهمن (به غیر از فروردین) رسیده‌است و در مقایسه با خرداد ماه سال‌ گذشته، کاهش بیشتری در تقاضا مشاهده می‌شود.

 شاخص قیمت محصولات تولید شده (53.76) در مقایسه با ماه‌های اخیر، کاهش قابل توجهی داشته و کمترین مقدار 7ماهه خود را از آذر ماه ثبت کرده‌است.

 شاخص موجود محصول (54.50) به بیشترین مقدار 8 ماهه خود از آبان 1401 رسیده‌است.

شاخص میزان فروش محصولات در خرداد(52.17) به کمترین میزان 5ماهه خود (به غیر از فروردین) رسیده‌است.