Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
طرح شاخص مدیران خرید (PMI)- اردیبهشت1402

شامخ کل اقتصاد- دوره چهل و چهارم

 شاخص مدیران خرید (تعدیل فصلی نشده) برای کل اقتصاد ایران در اردیبهشت ماه عدد ۵۷.۳۰ محاسبه شده‌است و شاخص کل بعد از رکود شدید ماه گذشته بیشترین مقدار ۴۴ماهه خود را ثبت کرده‌است که حاکی از شروع مجدد فعالیت‌ها در اکثر شرکت‌ها بعد از تعطیلی طولانی‌مدت فروردین است. در این ماه همه مؤلفه‌های اصلی، بالاتر از ۵۰ گزارش شده‌اند.

 شاخص میزان فعالیت‌های کسب‎‌وکار در اردیبهشت ماه (۶۰.۹۶) مطابق روال اردیبهشت هر سال افزایش داشته و در این ماه با شروع مجدد فعالیت در اکثر شرکت‌ها دومین بیشترین مقدار ۴۴ دوره خود را ثبت کرده‌است.

 شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان در اردیبهشت ماه (۵۷.۱۵) طی ۴۴ماه اخیر دومین بیشترین مقدار خود را ثبت کرده‌است و بیشترین مقدار را از شهریور ۱۴۰۰داشته‌است.

س شاخص موجودی مواد اولیه و یا لوازم خریداری شده (۵۸.۰۸) بیشترین مقدار خود طی ۴۴ دوره را ثبت کرده‌است.

 شاخص میزان صادرات کالا و خدمات در اردیبهشت (۵۱.۸۶) بعد از افت شدیدی که در فروردین ماه داشت با آغاز به کار شرکت‌ها دومین بیشترین مقدار خود را ثبت کرده‌است. این شاخص در هر سه رشته فعالیت بیشتر از ۵۰ ثبت شده‌است.

 شاخص میزان فروش کالاها و خدمات (۶۴.۰۹) که در فروردین یکی از کمترین مقادیر خود را ثبت کرده بود در اردیبهشت ماه با از سرگیری فعالیت‌ها و سفارشات، بیشترین مقدار سری ۴۴ دوره را به ثبت رساند.

 شاخص انتظارات در ارتباط با میزان فعالیت اقتصادی در ماه آینده (۶۵.۱۷) نشان می‌دهد که شیب انتظارات خوشبینانه برای ماه آینده در مقایسه با فروردین ماه کمتر شده‌است.

شامخ صنعت- دوره پنجاه و ششم

 شاخص مدیران خرید صنعت (تعدیل فصلی نشده) در اردیبهشت ماه عدد ۶۶.۹۶ به‌دست آمده‌است و طی سری زمانی ۵۶ دوره بیشترین مقدار خود را ثبت کرده‌است.

 شاخص مقدار تولید محصولات بخش صنعت در اردیبهشت ماه (۷۳.۷۸)، به بیشترین مقدار سری ۵۶ماهه رسیده‌است.

 شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان (۷۰.۰۹) به بیشترین مقدار ۵۶ماهه خود رسیده‌است. از آنجا که در فروردین ماه با توجه به نابسامانی قیمتی، این شاخص یکی از کمترین مقادیر خود را ثبت کرده‌بود، در این ماه با تقویت طرف تقاضا شاخص بهبود داشته‌است.

 شاخص سرعت انجام وتحویل سفارش (۶۶.۶۵) در این ماه بیشترین دومین مقدار خود را ثبت کرده‌است.

 شاخص میزان استخدام نیروی انسانی در اردیبهشت ماه (۵۹.۵۶) دومین بیشترین مقدار خود را در سری۵۶ دوره ثبت کرده‌است.

س شاخص میزان صادرات کالا در اردیبهشت ماه (۵۲.۹۲) بعد از افت شدید در فروردین ماه، بهبود یافته‌است.

 شاخص میزان فروش محصولات در اردیبهشت ماه (۷۱.۸۵) در اکثر صنایع افزایش داشته است، بر خلاف فروردین ماه که در همه صنایع به شدت کاهش داشته است و شاخص بیشترین مقدار خود را طی سری ۵۶ دوره ثبت کرده‌است.

شاخص انتظارات تولید در ماه آینده (۷۲.۱۶) نشان دهنده انتظارات خوشبینانه اکثر صنایع در خرداد ماه است اگرچه شدت افزایش شاخص در مقایسه با ماه قبل کمتر است.