Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
طرح شاخص مدیران خرید (PMI)- تیر1401

شامخ کل اقتصاد – دوره سی و چهارم

 شاخص مدیران خرید (تعدیل فصلی نشده) برای کل اقتصاد ایران در در تیر ماه 50.10 بوده‌است که نسبت به ماه قبل کاهش قابل توجهی داشته‌است. در این ماه دو مؤلفه میزان سفارشات جدید مشتریان و موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری‌شده زیر 50 ثبت شده‌اند.

 شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان در تیر ماه (47.14) به کمترین میزان طی 3ماه اخیر از فروردین رسیده‌است. این شاخص در بخش های خدمات و کشاورزی و ساختمان با رکود همراه بوده‌است.

 شاخص میزان استخدام و بکارگیری نیروی انسانی درتیرماه (51.17) برای سومین ماه پیاپی کاهش یافته‌است. نگرانی‌ها در مورد تضعیف تقاضا به دلیل نگرانی‌های ناشی از کاهش قدرت خرید و تورم، باعث شده تا انتظارات کسب‌وکارها را پایین بیاورد و همچنین باعث کاهش خرید مواداولیه و عقب‌نشینی در استخدام شده‌است.

 شاخص موجودی محصول(انبار) در تیرماه(57.10) به بیشترین میزان خود از ابتدای شروع طرح رسیده‌است.

شاخص میزان صادرات کالا و خدمات (46.96)، به یکی از کمترین مقادیر خود طی 9ماه گذشته(به غیر از تعطیلات فروردین ماه) رسیده‌است.

 شاخص میزان فروش محصولات (46.32) طی 11ماه گذشته(به غیر از تعطیلات فروردین ماه) به یکی از کمترین مقادیر خود از شهریور ماه رسیده‌است. این شاخص در هرسه بخش اصلی اقتصاد با کاهش روبرو بوده‌است.

 شاخص انتظارات در ارتباط با میزان فعالیت اقتصادی در ماه آینده (50.18) طی 16ماه گذشته(به غیر از تعطیلات فروردین ماه) به یکی از کمترین مقادیر خود رسیده‌است و منعکس‌کننده انتظارات بسیار بدبینانه شرایط فعالان اقتصادی در بخش خدمات و کشاورزی در مردادماه است.

شامخ صنعت – دوره چهل و ششم

شاخص مدیران خرید صنعت(تعدیل فصلی نشده) در تیر ماه عدد 53.93 به‌دست آمده‌است که طی 5 ماه اخیر(به غیراز تعطیلات فروردین ماه) به کمترین مقدار خود رسیده‌است.

 شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان در تیر ماه (52.04) در مقایسه با خرداد ماه با کاهش رشد شاخص روبرو بوده‌است و به کمترین مقدار 5 ماهه خود(به غیر از تعطیلات فروردین)رسیده‌است. در بخش صنعت، سایر صنایع، غذایی و پوشاک و چرم با کاهش شدید سفارشات روبرو بوده‌اند.

 شاخص قیمت خرید مواد اولیه در تیرماه (68.65) شدت افزایش بسیار کمتری در مقایسه با ماه‌های قبل داشته‌است. براساس گزارش تیرماه مرکز آمار ایران نرخ تورم ماهانه تیر در مقایسه با ماه قبل 7.6 واحد درصد کاهش داشته‌است.

 شاخص موجودی محصول(انبار) در تیرماه (56.04) طی 9ماه گذشته از آبان به بیشترین مقدار خود رسیده‌است. به نظر می¬رسد به دنبال کاهش رشد سفارشات مشتریان و همچنین کاهش صادرات و درنتیجه پیشی گرفتن تولید از فروش، موجودی انبار افزایش یافته‌است.

 شاخص میزان صادرات در تیرماه (48.19) با کاهش رویرو بوده‌است. قوانین مرتبط با رفع تعهد ارزی برای صادرکنندگان باعث شده تا صادرات بسیار هزینه‌بر و عملا توجیه ناپذیر باشد.

 شاخص میزان فروش محصولات در تیرماه (47.08) کمترین میزان را طی سه ماه اخیر داشته‌است. نوسانات قیمتی، پایین بودن قدرت خرید مشتریان و کاهش صادرات، کاهش فروش محصولات را به دنبال داشته‌است.