Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
طرح شاخص مدیران خرید( PMI)- شهریور 1399

شامخ کل اقتصاد- دوره دوازدهم

· عدد شامخ کل اقتصاد (46.86) همچنان بر وضعیت رکودی در فعالیت اکثر بنگاه‌های اقتصادی حکایت دارد هرچند روند کاهش در فعالیت بنگاه‌ها فقط اندکی ملایم‌تر از مرداد ماه (46.43) است.

· شاخص میزان فعالیت‌های کسب‌وکار (48.98) بیشترین مقدار را در بین 5 زیرشاخص اصلی دارد که تفاوت محسوسی با مرداد ماه (47.58) نداشته است.

· شاخص موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده (35.64) کمترین مقدار در میان زیرشاخص‌ها و نشان دهنده کمبود مواد اولیه برای بنگاه‌های اقتصادی است که نسبت به مرداد ماه (40.24)، همچنان کاهش داشته است.

· شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان (46.93) پس از 4 ماه روند کاهشی، با اندکی افزایش روبرو بوده است.

شامخ صنعت – دوره بیست و چهارم

· عدد شامخ کل بخش صنعت (54.53) تا حدودی افزایش فعالیت‌های صنعتی در شهریور ماه را نشان می‌دهد که بخشی از این روند افزایشی به دلیل افزایش تولید و تقاضا نسبت به ماه قبل است که باعث شده شاخص نسبت به مرداد ماه (48.06) افزایش یابد.

· شاخص میزان سفارشات مشتریان (57.48) در بین 5 زیر شاخص اصلی نسبت به مرداد ماه بیشترین (44.23) افزایش را داشته است.

· شاخص موجودی مواد اولیه (41.01) همچنان نشان دهنده کاهش در سطح موجودی مواد اولیه است که نسبت به مرداد ماه (43.09) همچنان روند کاهشی دارد. در مقابل قیمت خرید مواد اولیه در شهریور ماه (93.08) نسبت به مرداد ماه (88.63) افزایش داشته است.

· شاخص مقدار تولید محصولات (56.17) نسبت به مرداد ماه (46.23) افزایش یافته ‌است. این افزایش به دنبال افزایش سفارش مشتریان و میزان فروش کالاها در شهریور ماه حاصل شده است.