Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
طرح شاخص مدیران خرید(PMI)- آبان 1400

شامخ کل اقتصاد-دوره بیست و ششم

 شاخص مدیران خرید کل اقتصاد در آبان ماه عدد ۵۱.۰۷ به دست آمده‌است که نسبت به میزان آن در مهرماه کاهش داشته است. در این ماه به جز شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان و موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده، سایر مؤلفه‌های اصلی بالاتر از ۵۰ ثبت شده‌اند. دلیل اصلی کاهش شاخص کل در آبان ناشی از کاهش شاخص بخش خدمات بوده‌است.

 شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان (۴۷.۳۸) در آبان در بخش‌های خدمات ،کشاورزی و ساختمان با کاهش شدید روبرو بوده است.

 شاخص موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری‌شده (۴۴.۶۲) در آبان به کمترین مقدار ۷ماه اخیر رسیده‌ است. این شاخص که در همه بخش‌های اقتصادی کاهش داشته‌است به عقیده فعالان اقتصادی ناشی از افزایش قیمت‌ها و نرخ ارز و کمبود شدید نقدینگی بنگاه ها است.

 شاخص قیمت خرید مواد اولیه یا لوازم خریداری شده (۸۳.۱۳) همچنان مانند ماه قبل با شدت زیاد در حال افزایش است. افزایش دایمی قیمت مواد اولیه بر روی قیمت محصولات و هزینه‌های تولید تأثیرگذار بوده و شاخص قیمت محصولات تولیدشده یا خدمات ارائه شده (۶۳.۱۴) متأثر از افزایش هزینه‌های تولید همچنان در مقادیر بالای خود قرار دارد.

 شاخص مصرف حامل‌های انرژی (۶۴.۲۶) طی ۵ ماه اخیر به بیشترین مقدار خود رسیده‌است. همزمان با افزایش مصرف به دلیل تغییر فصل، بسیاری از فعالان اقتصادی با افزایش قیمت سوخت نیز روبرو بوده‌اند.

شامخ صنعت- دوره سی و هشتم

 شاخص مدیران خرید صنعت در آبان ماه عدد ۵۷.۱۱ به‌دست آمده‌است. به اعتقاد اکثر فعالان بخش صنعت نرخ رشد فعالیت‌ها بهتر از ماه قبل ‌است. در بین زیرشاخص‌های اصلی شاخص صنعت، فقط شاخص موجودی مواد اولیه عدد زیر ۵۰ را به ثبت رسانده‌است.

 شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان در آبان ماه (۵۷.۳۶) نسبت به ماه قبل روند افزایشی داشته‌است و در مقایسه با رکود تقریبا ۵ ماهه خود وضعیت بهتری داشته‌است.

 شاخص موجودی مواد اولیه در آبان ماه (۴۷.۷۵) برای ششمین ماه پیاپی روند کاهشی داشته‌است و همچنان افزایش شدید قیمت مواد اولیه و نرخ ارز و نقدینگی پایین شرکت‌ها برای تامین آن دلیل اصلی کمبود مواد اولیه در بخش صنعت است.

 شاخص میزان استخدام و بکارگیری نیروی انسانی در آبان ماه (۵۶.۱۰)، افزایش داشته و طی ۶ ماه اخیر به بیشترین مقدار خود رسیده‌است. بهبود تقاضای مشتریان در گسترش فعالیت در بعضی از بخش‌های صنعت مؤثر بوده‌است.

 شاخص قیمت محصولات تولید شده در آبان (۶۲.۶۳) به بیشترین مقدار خود طی ۷ ماه اخیر رسیده‌است. افزایش بار هزینه‌ای تولیدکنندگان به دلیل افزایش پیوسته قیمت مواد اولیه و سایر هزینه های تولید مانند قیمت انرژی و دستمزدها طی ماه‌های اخیر، علی‌رغم قدرت خرید پایین مشتریان، باعث افزایش قیمت محصولات تولیدی شده‌است.

اطلاعات تکمیلی

موضوع: