Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
طرح شاخص مدیران خرید(PMI)- شهریور 1400

شامخ کل اقتصاد دوره بیست و چهارم

 شاخص مدیران خرید کل اقتصاد در شهریور ماه برای کل اقتصاد ۵۵.۵۵ به دست آمده‌است که نسبت به مرداد ماه (۴۶.۵۹) افزایش داشته‌است و به دلیل شروع مجدد فعالیت اکثر کسب وکارها در کشور بعد از رکود شدید ۲ماه اخیر به یکی از بیشترین مقادیر خود از ابتدای شروع طرح رسیده است. در شهریور ماه عدد همه زیرشاخص‌های اصلی بالای۵۰ ثبت شده‌اند. در این ماه، وضعیت بخش های خدمات، کشاورزی و صنعت نسبت به ماه قبل بهتر شده و فقط شاخص بخش ساختمان کمتر از 50 شده‌است.

 شاخص میزان فعالیت‌های کسب و کار در شهریور ماه ۵۷.۶۴ بعد از دو ماه کاهش پیاپی به دلیل بازگشایی مجدد کسب و کارها بعد از پیک پنجم کووید۱۹ به بیشترین مقدار خود طی ۴ماه اخیر رسیده‌است.

 شاخص قیمت خرید مواد اولیه یا لوازم خریداری شده (۸۰.۱۳) همچنان با شدت زیاد در حال افزایش است. شاخص قیمت مصرف کننده در شهریور ماه به ۳۵۱.۱ رسیده که نسبت به ماه قبل 3.9درصد افزایش نشان می‌دهد. این در حالیست که نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به شهریور ماه برای خانوارهای کشور به رقم 45.8 درصد رسیده‌است.

 شاخص قیمت محصولات تولید شده یا خدمات در شهریور ماه (۶۲.۵۲) با افزایش شدید قیمت مواد اولیه و لوازم مورد نیاز با شیب بیشتری افزایش یافته و طی ۵ماه اخیر به بیشترین مقدار خود رسیده‌است.

شامخ صنعت دوره سی‌ و ششم

 شاخص مدیران خرید صنعت در شهریور ماه ۵۷.۶۶ به‌دست آمده‌است و بعد از ۲ ماه پیاپی رکود فعالیت‌ها، روند بهبود در فعالیت‌های بخش صنعت مشاهده می‌شود. در بین زیرشاخص‌های اصلی شاخص صنعت، فقط شاخص موجودی مواد اولیه عدد زیر ۵۰ را به ثبت رسانده و سایر زیرشاخص‌ها بالای ۵۰ بوده‌اند. در شهریور ماه همه رشته فعالیت‌های صنعتی به جز صنایع نساجی و پوشاک و چرم، عدد شاخص کل صنعت بالای ۵۰ را ثبت کرده‌اند.

 شاخص موجودی مواد اولیه در شهریور ماه (۴۸.۷۵) برای چهارمین ماه پیاپی همچنان کمتر از 50 بوده‌است هرچند شدت کاهش آن نسبت به ماه قبل اندکی کمتر شده‌است. افزایش شدید قیمت مواد اولیه و نوسانات نرخ ارز، دلیل اصلی کمبود مواد اولیه در بخش صنعت است.

شاخص میزان فروش محصولات در شهریورماه (۵۸.۱۹ ) نسبت به تیر و مردادماه که با افت شدید روبرو شده بود، مجددا افزایشی شده اما همچنان بسیاری از تولیدکنندگان از کمبود شدید نقدینگی و مشکل در تامین مواد اولیه شکایت دارند. در شهریورماه شاخص میزان فروش محصولات به ترتیب در صنایع چوب،کاغذ و مبلمان، بیشترین و در صنایع فلزی، کمترین مقدار را داشته‌است

اطلاعات تکمیلی

موضوع: