Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
مدیریت بهینه‌ی آفات و بیماری‌های کشاورزی تحت شرایط تغییر اقلیم

مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی آب در راستای ارتقاء دانش فعالان بخش کشاورزی در زمینه اثرات مخرب تغییر اقلیم بر تولیدات بخش کشاورزی و همچنین پایش تحولات و رویدادهای ملی، بین‌المللی و منطقه‌ای کشاورزی و تغییرات اقلیمی، این گزارش به بررسی جنبه­‌های مختلف مدیریت بهینه آفات و بیماری‌های کشاورزی تحت شرایط تغییر اقلیم پرداخته است. مدیریت هوشمند اقلیمی آفات یک رویکرد فرامنطقه‌­ای و جهانی است که هدف آن کاهش خسارت در بخش کشاورزی، کمک به اکوسیستم‌­های طبیعی، کاهش گازهای گلخانه­‌ای به ازاء هر واحد تولید محصولات غذایی و تقویت انعطاف‌­پذیری سیستم‌های کشاورزی در مواجه با تغییر اقلیم می‌­باشد. بنا بر اهمیت این موضوع در این گزارش مشخص گردیده است که از طریق اجرای مدیریت هوشمند آفات و بیماری‌­ها، تولید محصول، سیاست‌­های توسعه‌­ای، تحقیقات و… در هماهنگی با یکدیگر در جهت ایجاد سیستم‌­هایی کارامدتر و انعطاف­پذیرتر در تولید مواد غذایی، عمل می­‌کنند.