اطلاعات کمیسیون

معرفی کمیسیون اقتصاد کلان

شرح اهم وظایف

اهداف و برنامه ها

اعضای کمیسیون اقتصاد کلان

ردیف نام و نام خانوادگی سمت
۱ علی شمس اردکانی رئیس
۲ بهرام سبحانی نایب رئیس
۳ هیبت اله اصولی نایب رئیس
۴ عباس ابوقداره عضو
۵ غلامحسین الهیاری عضو
۶ عباس آرگون عضو
۷ احمد پزنده عضو
۸ محمدصادق حمیدیان جهرمی عضو
۹ ابوالفضل رجبیان عضو
۱۰ نرگس رحیم زاده عضو
۱۱ محمدرضا زهره وندی عضو
۱۲ عبداله شماخته عضو
۱۳ حمیدرضا صمدی عضو
۱۴ نادر طیبی عضو
۱۵ شاهین ظهوری عضو
۱۶ مهرداد عباد عضو
۱۷ سیروس عبیاوی عضو
۱۸ حمیدرضا قلمکاری عضو
۱۹ قاسم کریمی عضو
۲۰ علیرضا کیانی اذربایجانی عضو
۲۱ مجید محمدنژاد عضو
۲۲ کاظم مرتاض عضو
۲۳ سعید حلاج یوسف زادگان عضو
بازگشت