اطلاعات کمیسیون

معرفی کمیسیون انرژی

کمیسیون انرژی، صنایع پالایشی و پتروشیمی اتاق ایران از کمیسیون های بسیار با سابقه ی اتاق ایران می باشد، با توجه به اینکه از بنیادی ترین و استراتژیک ترین بخش های یک کشور بخش انرژی است  و با توجه به اینکه این بخش با مقوله های مهمی همچون انحصار، دولت، امنیت و ….. در رابطه تنگانگ قرار دارد و اظهار نظر در این زمینه دانش فنی و دانش اقتصاد انرژی بسیار بالایی را نیاز دارد، ازین رو با حضور کارشناسان خبره و نخبه انرژی، صنایع پالایشی و پتروشیمی کمیسیون مذکور تشکیل شده است و وظیفه اصلی پایش دقیق محیط کسب وکار گسترده انرژی و اظهار نظر در این موارد، بر عهده این کمیسیون می باشد که از الزامات این پایش ایجاد ارتباط با متولیان انرژی در نظام جمهوری اسلامی می باشد که در این راستا با دعوت از صاحبنظران انرژی، مقامات دولتی و نمایندگان مجلس در جلسات کمیسیون، در پی رفع موانع مهم و کلیدی در کسب و کار حوزه انرژی می باشد.

شرح اهم وظایف

•    پایش مستمر محیط گسترده کسب و کار انرژی، برقراری رابطه فعال با تشکل های مرتبط در حوزه انرژی و صنایه پالایشی
•    اظهار نظر کارشناسی در مورد قوانین و آیین نامه هایی که محیط کسب و کار انرژی  را به طور مستقیم یا غیر مستقیم متاثر می سازد.
•    شرکت در جلسات کارشناسی در دولت و مجلس و سایر نهاد های متولی انرژی در کشور
•    رایزنی با مقامات عالی رتبه در سیاستگزاری انرژی در ایران
•    تهیه گزارش های کارشناسی و مستند در جهت بیان مشکلات این حوزه و ارائه راه حل برای آن ها

اهداف و برنامه ها

۱. بررسی و اصلاح آیین نامه اجرایی ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر

۲. پیگیری تاسیس نهاد رگولاتوری انرژی در ایران

۳. پیگیری یکپارچه سازی نهاد تصمیم گیری انرژی در ایران

اعضای کمیسیون انرژی

ردیف نام و نام خانوادگی سمت
1 آرش نجفی رئیس
2 حمیدرضا صالحی نایب رئیس
3 پیام باقری نایب رئیس
4 رضا پدیدار عضو
5 بهروز پورسلیمان عضو
6 سید تقی حجازی عضو
7 سید حمید حسینی عضو
8 رامین خسرو خاور عضو
9 سید حامد دریاباری عضو
10 مهدی رحیمی عضو
11 محمد شیرزادگان عضو
12 محمدعلی علایی طالقانی عضو
13 سید علی کهفی قانع عضو
14 فرزان گلچین عضو
15 بهزاد محقق حضرتی عضو
16 فرج الله معماری عضو
17 محمدعلی وحدتی عضو
18 اکبر حسن بکلو عضو
بازگشت