اطلاعات کمیسیون

معرفی کمیسیون صنایع

کمیسیون صنعت اتاق ایران، مجموعه ای از فعالین اقتصادی حوزه های صنعت، متشکل از انجمنهای اقتصادی و اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استانها است؛ که به منظور ایجاد تعامل وسیع و شناسایی مسائل و مشکلات این حوزه اقتصادی گرد هم جمع آمده اند و با تجمیع آرای فعالان اقتصادی سراسر کشور و رایزنی با ارگانهای حاکمیتی زیر نظر اختیارات قانونی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، در راستای بهبود ورونق حوزه صنعت قدم بر می دارند.

شرح اهم وظایف

۱-    وظایف اصلی کمیسیون صنعت، عبارت است از:
۲-    عارضه یابی فضای کسب و کار در حوزه صنعت
۳-    پایش فضای کسب و کار و شناسایی فرصتها و تهدیدهای حوزه صنعت و تولید
۴-    مشاوره به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برای ارتباط با ارگانهای حاکمیتی در موضوعات حوزه صنعت و تولید
۵-    رایزنی با سازمانهای متناظر حکومتی برای حل مسائل و مشکلات حوزه صنعت

اهداف و برنامه ها

۱- بررسی چالشها و مشکلات رقابت پذیری صنعتی و ارائه راهکارهای راتقای رقابت پذیری صنعتی
۲- بررسی چالشها و مشکلات رشد و رونق SME ها و ارائه استراتژی های رشد و رونق SMEها.
۳- شناسایی زنجیره های ارزش صنعتی کارا و ارائه استراتژی های ارتقای زنجیره های ارزش صنعتی غیرکارا

اعضای کمیسیون صنایع

ردیف نام و نام خانوادگی سمت
1 علیرضا کلاهی صمدی رئیس
2 عباس جبالبارزی نایب رئیس
3 محمدحسین دیده ور نایب رئیس
4 ابوالفتح ابراهیمی عضو
5 محمدجواد امانی عضو
6 محمد آقاجانی عضو
7 ابوالفضل بابایی عضو
8 نیما بصیری تهرانی عضو
9 محمدرضا تاجدار عضو
10 مجتبی دستمالچیان عضو
11 جمال رازقی جهرمی عضو
12 غلامعلی رخصت عضو
13 محمدرضا رستمی عضو
14 علی رسول زاده عضو
15 سیدسعید رضوانی عضو
16 ابوالفضل روغنی عضو
17 خالد رویین تن عضو
18 عبدالحلیم ریگی میرجاوه عضو
19 علیرضا زارعی عضو
20 محمد زاودی عضو
21 محمدحسن شیشه بری عضو
22 آریا صادق نیت حقیقی عضو
23 احمد صادقیان عضو
24 سید مجید صدری عضو
25 مجید غیاثی عضو
26 علی فرهی عضو
27 رسول کفائی پوریان نژاد عضو
28 اکبر لباف عضو
29 عباسعلی متوسلیان عضو
30 امیرعباس اختراعی عضو
31 عباس موید عضو
32 ماشااله قاسمی نژاد عضو
33 مرتضی عزیزی عضو
34 علی دانیالی عضو
35 فریبرز بینش پور عضو
36 سید علی هاشمی عضو
37 علی حمولی عضو
38 شهلا عموری عضو
39 مسعود بختیاری عضو
40 جعفر سلیمانی عضو
بازگشت