اطلاعات کمیسیون

معرفی کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی

کمیسیون مالیات، کار وتامین اجتماعی اتاق ایران متشکل از ۱۵ نفر ازاعضای هیئت نمایندگان اتاق ایران می باشد اعضای کمیسیون افراد متخصص و کارشناس در حوزه مالیات کار و تامین اجتماعی هستند لذا در راستای پیگیری و پایش فضای کسب و کار در حوزه تخصصی خود به سه کار گروه تخصصی تقسیم شده اند که عبارتند از:

کارگروه مالیاتی، کارگروه کار، کارگروه تامین اجتماعی.

کمیسیون به صورت مرتب یکشنبه آخر هر ماه جلسه ماهیانه برگزار میکند و کارگروه های تخصصی کمیسیون نیز به اقتضا جلسات میان دوره ای برگزار میکنند. کمیسیون مالیات، کار وتامین اجتماعی با عنایت به اینکه اتاق ایران مشاور سه قوه می باشد تلاش میکند با رصد فعالیت سه قوه در حوزه تخصصی کمیسیون وظایف مشاوره ای خود را برای هیئت رئیسه اتاق ایران انجام دهد.

شرح اهم وظایف

• پاییش فضای کسب و کار و رفع موانع و چالشها موجود فعالان اقتصادی در حوزه تخصصی کمیسیون
• تولید گزارشات کارشناسی در حوزه تخصصی کمیسیون
• برگزاری نشست های کارشناسی به جهت پیگیری مطالبات بخش خصوصی در حوزه تخصصی کمیسیون
• مذاکره با مسولان به جهت رفع موانع تولید در حوزه تخصصی کمیسیون
• حضور در مجامع و شورا های متناظر با کمیسیون به عنوان نماینده اتاق ایران
• پیگیری ورصد و اصلاح قوانین مربوط به حوزه کمیسیون
• برگزاری جلسات منظم با مسولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به جهت انتقال مسائل فعالان اقتصادی
• برگزاری جلسات منظم با مسولان سازمان امور مالیاتی کشور به جهت انتقال مسائل فعالان اقتصادی

اهداف و برنامه ها

• بررسی عملکرد قانون مالیات های مستقیم (ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم و ماده 138 قانون ماليات مستقيم و ماده 31 قانون رفع موانع تولید) و شناخت چالش های بخش خصوصی در برخورد با این قانون و ارائه راهکار
• رفع مسائل و مشکلات بخش خصوصی در خصوص قانون مشاغل سخت و زیان آور
• بررسی اساسنامه جديد سازمان تامين اجتماعي و پیگیری بازگردانی حقوق کارفرمایان و کارگران و اصلاح قانون تامین اجتماعی
• بررسی بیمه مضاعف پرداختی توسط پیمانکاران (علاوه بر حق بیمه پرداختی 16 درصدی) در قالب گزارش کارشناسی
• بررسی چالش های پیش روی فعالین اقتصادی در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده مطالعه تجربه های سایر کشورها در مالیات بر مصرف

اعضای کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی

ردیف نام و نام خانوادگی سمت
1 محمود تولائی رئیس
2 جلیل کاربخش راوری نایب رئیس
3 اصغر آهنی ها نایب رئیس
4 مصطفی اصفهانیان عضو
5 محمدحسین اکبری یزدی عضو
6 لعل محمد بلوچ زهی عضو
7 صمد حسن زاده عضو
8 محمد خاکی عضو
9 مریم سراج احمدی عضو
10 شاهرخ شیشه گر عضو
11 حسین صدوقی عضو
12 ابراهیم علی پناهی عضو
13 سید حسین معروف عضو
14 محمدرضا نجفی منش عضو
15 محمد علی نشاطی عضو
16 سهند علی فلاحی عضو
17 حمید طیبی عضو
18 عبدالکریم امین زاده عضو
بازگشت