اطلاعات کمیسیون

معرفی کمیسیون مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی

رویکردهای مسئولیت اجتماعی شرکتی در کشور ما به یک پارادایم غالب در عرصه مدیریت بنگاه ها تبدیل شده است. شرکت‌ها استفاده از ابزار و رویکرد حاکمیت شرکتی و مسئولیت اجتماعی را آغازنموده اند. اصل “کسب و کار مسئولانه نقش بسزایی در دستیابی به اهداف ملی را دارد”  و این موضوع  موجب هم افزایی صنعت، دولت و جامعه میشود. کمیسیون حاکمیت شرکتی و مسئولیت اجتماعی اتاق بازرگانی،صنایع ،معادن و کشاورزی ایران به مانند مرکز جامعه کسب و کار، در راستای به اشتراک گذاری و تبادل اقدامات پیاده سازی مسئولیت اجتماعی شرکتی، عمل می‌کند؛ این کمیسیون به شرکت‌ها امکان ارتباط سازنده، یادگیری، به اشتراک گذاری و تجربه رویکرد حاکمیت شرکتی و مسئولیت اجتماعی را می‌دهد.

شرح اهم وظایف

•  فزایش سطح آگاهی، استعداد آفرینی، ترویج و پشتیبانی از توسعه و پیاده سازی CSR و تجارب موفق در حوزه پایداری.
•  تعریف استراتژی در راستای عناوینی چون CSR، پایداری و حاکمیت شرکتی.
•  توسعه همکاری با شرکت‌های مشابه به منظور هدایت آن‌ها به سمت رویکردهای  CSR، پایداری و حاکمیت شرکتی و تشکیل منابع آموزشی.
•  تشویق صاحبان کسب و کار در راستای ارائه گزارش مسئولیت اجتماعی

اهداف و برنامه ها

۱.  تهیه کتابچه راهنمای مسوولیت اجتماعی
۲.  اصلاح و تکمیل آیین نامه اجرایی ماده 148 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم (برای قبول هزینه های مسئولیت اجتماعی به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی) (باهماهنگی با کمیسیون مالیات).
۳.  تدوین نظام حاکمیت سازمان (Enterprise Governance) برای اتاق بازرگانی ایران
۴.  تدوین استانداردهای ملی حاکمیت شرکتی با کمک کمیسیون بازار پول و سرمایه
۵.  تدوین شاخص های رتبه بندی شرکت ها از منظر مسوولیت اجتماعی

اعضای کمیسیون مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی

ردیف نام و نام خانوادگی سمت
1 محمود اولیایی رئیس
2 سهیلا محبی نایب رئیس
3 علی لشگری نایب رئیس
4 سونیا اندیش عضو
5 مسعود بنابیان عضو
6 سعید ترکمان دهنوی عضو
7 علی اصغر جمعه ای عضو
8 سید سلطان حسینی امین عضو
9 علیرضا ملک پور عضو
10 حسین نجف آبادی پور عضو
11 هرویک یاری جانیان عضو
12 خیریه نیسی عضو
13 علیرضا قدرتی عضو
بازگشت