Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
اجرای پروژه تحقیقاتی با عنوان تدوین نقشه راه حکمرانی مطلوب بخش کشور

اجرای پروژه تحقیقاتی با عنوان تدوین نقشه راه حکمرانی مطلوب بخش کشور از تاریخ اجرای 1/9/1401 تا 30/8/1402 با مبلغ کل قرارداد 7.910.000.000 ریال با جناب آقای داوود رضا عرب منعقد گردید.