Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
قرارداد “تجزیه و تحلیل وضعیت رقابت ایران با رقبا در بازار عراق”

قرارداد “تجزیه و تحلیل وضعیت رقابت ایران با رقبا در بازار عراق” از تاریخ اجرای 1402/5/1 تا 1402/7/1 با مبلغ کل قرارداد 600.000.000 ریال با آقای حسن ثاقب منعقد گردید.