Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
قرارداد پژوهشی “بررسی و برآورد ضایعات و دور ریز میوه ها و سبزی و صیفی”

قرارداد پژوهشی “بررسی و برآورد ضایعات و دور ریز میوه ها (مرکبات شامل پرتقال و نارنگی، سیب، انگور و خرما) و سبزی و صیفی(گوجه فرنگی و سیب زمینی) و محصولات فراوری حاصل از آنها از مرحله برداشت در مزرعه تا مصرف در سطح خانوارهای شهری و روستایی  از تاریخ اجرای 1402/4/15 تا 1404/7/15 با مبلغ کل قرارداد 4.040.000.000 ریال با جناب آقای حامد رفیعی منعقد گردید.