Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
قرارداد پژوهشی” ظرفیت سازی چرخش مدیریت پسماندهای پلاستیکی ج.ا.ایران در راستای سند مکانیزم دنیا”

قرارداد پژوهشی” ظرفیت سازی برای کاربرد اقتصاد چرخشی در مدیریت پسماندهای پلاستیکی در ج.ا.ایران در راستای سند مکانیزم الزام آور برنامه مدیریت پسماندهای پلاستیکی دنیا” از تاریخ اجرای 1402/1/15 تا 1402/7/15 با مبلغ کل قرارداد 3.500.000.000 ریال با آقای ابوعلی گلزاری منعقد گردید.