اطلاعات واحد
user

شیما حاجی نوروزی

مدیر پژوهش های اقتصادی

معرفی واحد

مدیریت پژوهش های اقتصادی یکی از مدیریت های مرکز پژوهش های اتاق ایران با ترکیبی از کارشناسان ارشد و دکترا از بهترین دانشگاه های کشور است. این مجموعه در حال حاضر دارای 5 گروه تخصصی شامل گروه صنعت، معدن و انرژی، گروه مالیات و تامین اجتماعی، گروه بازرگانی و توسعه صادرات، گروه بازارهای مالی و سرمایه گذاری و گروه محیط کسب و کار است. در این مجموعه تلاش می شود با بهره گیری از علم، تجربه و ذخیره دانش مشاوران تخصصی و اساتید دانشگاهها، مسائل و موضوعات روز بررسی گردد و توصیه های سیاستی، گزارشات تحلیلی و ارائه راهکارهای دقیق از زاویه نگاه بخش خصوصی به تصمیم سازان و سیاستگذاران اقتصادی ارائه شود.

شرح اهم وظایف

– ارائه خدمات به موقع به هیات رئیسه محترم اتاق و تامین خوراک مورد نیاز
– ارائه خدمات به کمیسیونهای تخصصی و انجام پژوهش های مورد نظر
– همکاری با بخش های مختلف اتاق و تامین درخواست های مطالعاتی مورد نظر
– ارائه نظر مشورتی در مورد مسائل اقتصادی کشور به قوای سه گانه
– پایش قوانین موجود
– شناسایی بازارهای صادراتی کالاهای ایران
– تشویق و ترغیب سرمایه گذاری داخلی
– …

اهداف و برنامه ها

– همسوسازی نگرش های اقتصادی حاکم در اتاق ایران و ارائه یک نظر علمی واحد از سوی اتاق که منافع بخش خصوصی را با منافع ملی همراستا سازد،
– تقویت جایگاه بخش خصوصی و فعالسازی نقش آن در مجامع و محافل تصمیم گیری با ارائه نظرات به موقع و کارشناسی
– پیوند با سایر مراکز پژوهشی و بهره گیری از ظرفیت های موجود

محصولات و خدمات

– تهیه گزارشات درخواستی از طرف رئیس و هیات رئیسه محترم، کمیسیون های تخصصی، معاونت های اتاق و …
– تهیه گزارشات ترجمه ای از مهمترین و به روزترین مطالعات صورت گرفته توسط نهادهای بین المللی با رویکرد آگاه سازی فعالان
اقتصادی بخش خصوصی، آینده پژوهی و پیش بینی متغیرهای اقتصادی
– اظهار نظرهای تخصصی بر روی طرح ها، لوایح، دستورالعمل ها و آئین نامه های حائز اهمیت برای اتاق
– تهیه بروشورهای اقتصاد به زبان ساده برای آشنایی فعالان اقتصادی با مفاهیم اقتصادی
– تهیه گزارشات موردی بر اساس موضوعات روز اقتصاد کشور و واکنش فعال نسبت به تحولات اقتصادی
– تهیه آمارها و اطلاعات در قالب چکیده آماری و …
– ارائه پیشنهادات و احکام مشخص به سازمان ها و نهادهای سیاستگذاری
– برگزاری نشست های رونمایی کتاب های تخصصی
– ….

آیین نامه و دستورالعمل